Norwegian

Ettermarkedsbehandling

Vi i Envise ser ofte at det mangler dedikerte verktøy for ettermarkedarbeid innen prosjektutvikling/byggebransjen, eller at eksisterende verktøy ikke kan håndtere prosesser og krav på en tilfredsstillende måte. Konsekvensen er vanligvis at det blir mange manuelle trinn og vanskelig å oppnå en tydelig prosess for avsluttede saker, håndtere kommunikasjon og bilder knyttet til saker, få en god oversikt eller sporbarhet rundt sakens status, kontrollere og følge opp nøkkeltall. Vi opplever at flere selskaper søker etter systemer og metoder som kan hjelpe dem med å blant annet håndtere sitt ettermarked på en mer effektiv måte. Hos Envise ser vi også en trend der flere selskaper ønsker å begynne å måle sin ettermarks-/saksbehandling og følge opp sine samarbeidspartnere, underleverandører og byggeprosjekter, gjennom KPI-er og nøkkeltall.

Vår løsning på dette kalles Service, et ettermarknadssystem der du som kunde har full kontroll over sakene fra begynnelse til slutt og enkelt kan få statistikk.

Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned