Ettersalgsystem

Vi hos Envise ser ofte at det mangler dedikerte verktøy for ettermarkedsarbeidet innen prosjektutvikling/byggebransjen, eller at eksisterende verktøy ikke kan håndtere prosesser og krav på en tilfredsstillende måte.

Konsekvensen er vanligvis at det blir mange manuelle prosesser og vanskelig å få en tydelig prosess for ferdigstilte saker, håndtere kommunikasjon og bilder knyttet til sakene, få en god oversikt eller sporbarhet rundt sakens status, og kontrollere og følge opp nøkkeltall.

Vi opplever at flere selskaper søker etter systemer og metoder som kan hjelpe dem med å blant annet håndtere sitt ettermarked på en mer effektiv måte. Hos Envise ser vi også en trend der flere selskaper ønsker å begynne å måle sin ettermarkeds-/saksbehandling og følge opp sine samarbeidspartnere, underleverandører og byggeprosjekter, gjennom KPI-er og nøkkeltall.

 

Med Envise Service som verktøy for administrasjonen kan vi jobbe mer organisert og lettere styre flere prosjekter parallelt. Vi får oversikt og kan analysere prosjektene og trekke gode konklusjoner for fremtidige prosjekter.
Christer Larsson, grunnlegger og administrerende direktør i BoNorr AB

 

Vi sparer tilsvarende én dags arbeid per måned ved å slippe å samle all informasjon for våre kunder, takket være Envise Service.
Kim Larsson, administrerende direktør i PLL Property Management & PLL Entreprenad

Image

Les mer om løsningen

Hvordan håndteres kommunikasjonen med entreprenører og andre involverte i Service?

Systemet er utviklet for å holde sammen hele kommunikasjonsflyten mellom de som melder avvik, administratorer, forvaltere, entreprenører med flere. De som melder inn avvik og andre eksterne får varsler på e-post eller SMS og kan enkelt svare via samme kanal, og all kommunikasjon lagres i ett og samme system.

Vi er her for deg!

La oss digitalisere deres eiendomsprosjekt. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan optimalisere deres virksomhet.

Book demo
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned