Soldiagram

Finn og anbefal boligen som passer for både energiske morgenfugler, pensjonister eller de som vil nyte ettermiddagssola i godstolen ute. Med soldiagrammet ser du når solstrålene treffer hver spesifikke enhet fra morgen til kveld, på hvilke fasader og ved valgte årstider, slik at kjøper enkelt kan kartlegge hvilken bolig som passer best med sin livsstil og ta raskere beslutninger. Prøv å endre tidspunkt i vår interaktive demo nedenfor for å se hvordan dagslyset oppfører seg. 

Dagslys og slagskygger

Riktig plassert balkong og lysinnslipp setter stemningen og kan forme drømmeboligen for boligkjøper. Simulering av solforholdene gir kunden en bedre forståelse av hvordan solen faller på fasaden gjennom dagen og ved ulike årstider. Dette gjør det enklere å ta en beslutning om hvilken bolig man er interessert i og hvilke enheter du må ha ekstra fokus på å trekke frem andre selgende momenter ved. Standard leveranse er en sammenligning av bilder fra juni & september, men man kan velge fritt blant årstider eller måneder man ser mest hensiktsmessig. Ved hjelpe av soldiagram kan man trygge beslutninger om kjøp og leie som påvirkes av dagslys og slagskygger fra nabobygg og trær, glødende formiddagssol gjennom soveromsvinduet eller annet som føles vanskelig å ta stilling til før byggene er reist. Soldiagrammet gjør også megler til en bedre rådgiver og matchmaker av kjøpers behov i lys av soltimer, noe som tilrettelegger for høyere kundetilfredshet.

 

Forenkler meglers jobb

La boligkjøper eller leietaker selv kartlegge og optimalisere plassering i et leilighetskompleks etter livsfase, arbeidstider eller foretrukket døgnrytme. At det er lett å orientere seg og forstå slik at kjøpere kan finne informasjon på egen hånd tilrettelegger også for høyere effektivitet i arbeidet for megler, der ordinære solapper vanskelig kan gi gode svar for ureiste bygg og hvilke skygger de kaster av seg. Soldiagram trygger beslutningen for kjøpere og leietakere og bidrar til raskere avgjørelser og bedre flyt i arbeidet for salgsleder og megler. 

 

Solforhold er noe av det meglere får mest spørsmål om. Soldiagrammet gjør det enkelt å besvare hvordan lys og skygge faller gjennom dagen på ulike fasader eller over tomten med hele boligfelt.

 

Fleksible formater

Solstudien baseres på en eksteriør visualisering og leveres som et tillegg til vår boligvelger eller som en separat leveranse for integrasjon på deres webside. Soldiagrammet kan også leveres som video for bruk i øvrig markedsmateriell. Denne kan også tilpasses med logo, tid og nordpil.

 

Animasjonen over er av en solstudie for Bonava, Silverslänten.
Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå på ditt prosjekt.

Mer om løsningen

Går det an å legge soldiagrammet på vår hjemmeside?

Ja, den går å legga i en iframe, på deres webside.

Er løsningen mobiltilpasset?

Absolutt!

Vi er her for deg!

La oss digitalisere deres eiendomsprosjekt. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan optimalisere deres virksomhet.

Book demo
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned