3D animasjon

En 3D-animasjon er et perfekt verktøy for å vise byggeprosjektet ditt på en realistisk og detaljert måte. Med en 3D-animasjon kan du presentere din eiendom eller bygning på en måte som er lett å forstå og som gir den besøkende et klart bilde av hvordan den vil se ut i virkeligheten.

Fang kundens oppmerksomhet

En 3D-animasjon er basert på bildesekvenser av gjengitte 3D-modeller. Ved å sette sammen bilder skapes en illusjon av bevegelse. En 3D-animasjon kan brukes til å visualisere ulike alternativer og forslag til hvordan bygget skal se ut, samt vise hvordan ulike designvalg påvirker helhetsinntrykket. Dette kan være svært nyttig i beslutningsprosessen og for å få et felles bilde av prosjektet.

3D-animasjoner kan være et svært effektivt verktøy for å presentere byggeprosjekter og eiendomsprosjekter, både for beslutningstakere og publikum. De gir et detaljert og realistisk bilde av prosjektet og gjør det lettere å få en felles forståelse av hvordan det vil se ut i virkeligheten.

Les mer om løsningen

Hva behøver dere for å skape en 3D-animasjon?

En 3D-animasjon lages basert på en visualisering av området. For visualiseringene behøver dere arkitektegninger, plantegninger, informasjon om material og/eller en 3D-modell av eiendommen samt bruksområde og målgruppe.

Vi er her for deg!

La oss digitalisere deres eiendomsprosjekt. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan optimalisere deres virksomhet.

Book demo
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned