3D visualiseringer

Form boliger, lokaler eller en bygning du ennå ikke har bygd, til en inspirerende, fotorealistisk virkelighet i 3D av ditt eiendomsprosjekt.

For nybygg og renoveringsprosjekter er det gjerne 3D bilder som selger drømmen, og en beslutning om relevans kan skje på sekunder. Da gjelder det å fange oppmerksomheten og å formidle følelsen av boligdrømmen, et fremtidig ferieopphold eller arbeidsplass med den rette ekspertisen slik at deres eiendom foretrekkes fremfor andres. 3D visualisering av interiør og eksteriør er en tidkrevende prosess som krever spisskompetanse for rett kvalitet. Vårt internasjonale team av 3D-illustratører, lyseksperter, interiørarkitekter og prosjektledere jobber tett sammen for å modellere det riktige uttrykket for hvert enkelt 3D bilde tilpasset den enkelte målgruppe, historie formidling og ønsket stil. Detaljerte illustrasjoner som fremhever byggeprosjektets kvaliteter og presenterer ulike designalternativ for innredning og møblering, kan gjennom rik informasjon bidra til effektiv markedskommunikasjon for boliger og lokaler. Dette trygger valget for boligkjøper og leietaker når bygget enda ikke er reist.

 

Påvirk marginene for salg og utleie av deres eiendom

3D visualisering i forbindelse med eiendomsutvikling og salgsstart gir mulighet for:

  1. Enklere innsalg overfor en potensiell eiendomsinvestor og til partnere på finansiering
  2. Enklere behandling ved områderegulering eller detaljregulering av tomt for rammetillatelse
  3. Raskere salg og høyere belegg grunnet tryggere beslutning
  4. Høyere pris grunnet økt interesse
  5. Økt fortjeneste grunnet vurdering av tilvalg

 

Skreddersøm etter ønsket Høy kvalitet med fotorealistiske bilder

I en premium 3D visualisering modelleres alt av bygg og omgivelser opp og gir en detaljrik og virkelighetsnær gjengivelse av aktuelle overflater og teksturer, innredning og møbler samt uteområder for en fotorealistisk presentasjon. Hus, leilighet og lokaler kan utformes etter ønsket stil med referanser til målgruppene man skal nå ut til og deres behov. Man kan vise møbleringsmuligheter for ulik bruk av rom, tilvalgsmuligheter og formidle romfølelse. Konstruksjon, arkitektur og faste materialvalg skapes ut i fra deres tegninger og underlag.

 

Rene 3D bilder kan man også få visualisert i en enkel form som passer for mindre boligprosjekt og budsjett. Dette passer eksempelvis også for renoveringsprosjekter hvor man kan slå ned vegger for å vise frem rom som enda ikke finnes.

Sikre variasjon og dekk behov i markedsmateriellet

Et eksteriør oversiktsbilde kan være en ren 3D illustrasjon, men består ofte av et 3D modellert bygg plassert inn i et dronefotografi. Med en god oversikt over området får man god kontroll på byggenes plassering i forhold til hverandre.

Fasadebilde viser byggenes ulike fasader og har som hovedoppgave å dekke alle leilighetene eller næringslokalene slik at disse kan nås i en boligvelger/eiendomsvelger. Både fasadebilde og oversiktsbilde kan brukes til soldiagram og er viktige grunnbrikker i boligvelgeren.

Herobilder skal formidle historien om prosjektet og gi svar på hvordan er det å bo her, snakke til målgruppen med relevante budskap og fange oppmerksomheten i en kampanje. Bildene kan være mer konseptuelle og benyttes både som interiør bilder og eksteriør bilder.

Våre interiørbilder høster mye ros fra våre kunder for sin realisme og detaljrikdom. Ved hjelp av stilvariasjoner kan dere raskt og enkelt vise frem ulike tilvalgsmuligheter på kjøkken, bad gulv med videre, som i et digitalt showroom.

Sesongbilder viser variasjoner av det samme eksteriørbildet gjennom ulike årstider og holder annonsemateriellet relevant over tid.
Detaljbilder skaper stemning og dynamikk i salgsmateriellet og brukes med hell for å understreke kvaliteter eller spesifikke budskap man ønsker å formidle.

Vi er her for deg!

La oss digitalisere deres eiendomsprosjekt. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan optimalisere deres virksomhet.

Book demo
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned