Tjänster & lösningar

Våra tjänster och lösningar är skapade för att hjälpa er att enkelt välja, beställa, skapa, anpassa och hantera er fastighet online och för att fylla dina systembehov före, under och efter utveckling och konstruktion.

Från virtuella showrooms, till innovativa 3D-konfigurator till smidig ärendehantering, vi erbjuder en rad innovativa verktyg som hjälper dig att kommunicera med dina kunder på nya och spännande sätt samt för att hjälpa dig att driva försäljning och förbättra kundengagemang.

Image

Eftermarknadshantering

Eftermarknadshantering

Vi på Envise ser ofta att det saknas dedikerade verktyg för eftermarknadsarbetet inom projektutveckling/byggbranschen, eller att befintliga verktyg inte kan kan hantera processer och krav på ett tillfredsställande sätt. Följden är vanligtvis att det blir många manuella moment och svårt att få en tydlig överblick över klarmarkerade ärenden, krångigt att hantera kommunikation, svårt att få en bra överblick eller spårbarhet kring ärendets status och arbetsintensivt att kontrollera och följa upp nyckeltal. Vi upplever att fler bolag söker efter system och metoder som kan hjälpa dem att bland annat hantera sin eftermarknad på ett mer effektivt sätt. På Envise ser vi även en trend att fler företag vill börja mäta sin eftermarknads-/ärendehantering och följa upp sina samarbetspartners, underentreprenörer och byggprojekt, genom KPI:er och nyckeltal. Vår lösning på det här kallas Service, ett eftermarknadssystem där du som kund har full kontroll på ärendena från början till slut och enkelt kan få ut statistik.

Image

Interaktiva lösningar

Interaktiva lösningar

Interaktiva lösningar är den ultimata lösningen för att öka effektiviteten, förbättra kundupplevelsen och öka vinsten. Med hjälp av teknologi som virtuella visningar, ytväljare och solstudier kan fastighetsföretag erbjuda en mer användarvänlig och smidig tjänst för sina kunder. Dessutom kan interaktiva lösningar hjälpa er att minimera tid för personalen, vilket ger dem mer tid att fokusera på viktigare uppgifter. Så om du vill ta ditt fastighetsföretag till nästa nivå, bör du absolut investera i interaktiva lösningar.

Image

Visualiseringar

Visualiseringar

Med hjälp av realistiska och detaljrika bilder kan du visa potentialen hos en fastighet på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Förvandla er lokal eller ert ännu inte påbörjade fastighetsprojekt till en inspirerande, fotorealistisk verklighet. Med hjälp av professionellt producerade 3D-bilder och ritningar kan man ge kunder och samarbetspartners en klar bild av hur det färdiga projektet kommer att se ut. Detta ökar förståelsen för projektet och ger möjlighet att göra ändringar i ett tidigt skede, vilket kan minska risker och kostnader. Visualiseringar är också ett bra verktyg för att sälja fastigheter, eftersom de ger en unik möjlighet att visa upp fastigheten på ett lättförståeligt och attraktivt sätt.

Image

Kundportal

Kundportal

Det har skett en stor utveckling på marknaden där en mängd delmoment kopplat till köpresan digitaliserats under de senaste åren, såsom visualisering, intresseanmälan, avtal, bopärmar, tillval, bokningar, kommunikationen, dokumenthantering, tillträden, kvittenser, medlemshantering, besiktningar, eftermarknadshantering mm. En följd av utvecklingen är att slutanvändaren behöver interagera med flertalet system där kommunikation och information sker via en rad olika kanaler och finns på en rad olika ställen. Digitaliseringen av alla delmoment medför även konsekvenser för bostadsutvecklaren i form av en mängd olika leverantörer, datakällor, licenskostnader samt system som inte pratar med varandra. Mot denna bakgrund lanserar vi på Envise nu “kundportalen” där vi vill skapa den bästa möjliga lösningen för slutkund samt bostadsutvecklare och som syftar till att förbättra köpprocessen och samla alla delmoment på ett och samma ställe.

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet