Swedish

Eftermarknadshantering

Vi på Envise ser ofta att det saknas dedikerade verktyg för eftermarknadsarbetet inom projektutveckling/byggbranschen, eller att befintliga verktyg inte kan kan hantera processer och krav på ett tillfredsställande sätt. Följden är vanligtvis att det blir många manuella moment och svårt att få en tydlig process över klarmarkerade ärenden, hantera kommunikation och bilder kring ärenden få en bra överblick eller spårbarhet kring ärendets status kontrollera och följa upp nyckeltal. Vi upplever att fler bolag söker efter system och metoder som kan hjälpa dem att bland annat hantera sin eftermarknad på ett mer effektivt sätt. På Envise ser vi även en trend att fler företag vill börja mäta sin eftermarknads-/ärendehantering och följa upp sina samarbetspartners, underentreprenörer och byggprojekt, genom KPI:er och nyckeltal.

 

Vår lösning på det här kallas Service, ett eftermarknadssystem där du som kund har full kontroll på ärendena från början till slut och enkelt kan få ut statistik.

Image
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet