3D-animation

En 3D-animation är ett perfekt verktyg för att visa ert byggprojekt på ett realistiskt och detaljerat sätt. Med en 3D-animation kan ni presentera er fastighet eller byggnad på ett sätt som är lätt att förstå och som ger besökaren en tydlig bild av hur det kommer se ut i verkligheten.

En 3D-animation bygger på bildsekvenser av renderade 3D-modeller. Genom att sätta samman bilder skapas en illusion av rörelse. En 3D-animation kan användas för att visualisera olika alternativ och förslag på hur byggnaden ska se ut, samt att visa hur olika designval påverkar helhetsintrycket. Detta kan vara till stor hjälp i beslutsfattande och för att få en gemensam bild av projektet.

Sammantaget är 3D-animation ett mycket effektivt verktyg för att presentera bygg- och fastighetsprojekt, både för beslutsfattare och allmänheten. De ger en detaljerad och realistisk bild av projektet och gör det enklare att få en gemensam förståelse för hur det kommer att se ut i verkligheten.

Läs mer om lösningen

Vad behöver ni för att skapa en 3D-animation?

En 3D-animation skapas baserat på en visualisering av ytan. För visualiseringarna behöver ni arkitektritningar, planritningar, information om material och/eller en 3D-modell av fastigheten samt användningsområde och målgrupp.

Fler tjänster & lösningar

Utforska fler av våra relevanta lösningar, t ex 3D-visualisering eller virtuell visning

Tjänster & lösningar

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet