Swedish

Kundportal

Den digitala ”kundresan” innebär interaktioner med flera olika företag samt information till användaren via flera olika kanaler och flera olika system. För att underlätta för både köpare/hyresgäster och fastighetsutvecklare/ägare har vi lanserat en kundportal. Kundportalen kommer att kunna användas för att skapa och signera alla former av avtal/dokument, t.ex. hyresavtal, bokningsavtal och hyresgästgodkännanden mm och innehåller många olika moduler såsom ovan nämnda avtalshantering, kommunikation, ”min sida”, digital katalog, tillvalshantering, rapporter/dokument etc. I Kundportalen kan du även länk till eftermarknadslösning och rapportering av ärenden.

Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet