Swedish

Kundportal

Med Envise Portal vill vi förenkla och förbättra upplevelsen i samband med uthyrning både för hyrestagare och uthyrare. Envise Kundportal är en samlad lösning för den digitala kundresan från intresseanmälan till inflytt med möjlighet att välja de delar som önskas. Portalen innehåller Intressehantering, Kommunikation, Signeringsmodul för avtal samt hantering av eventuella tillval för lokalen.

Läs mer om Portalens olika delar nedan.

Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet