Norwegian

Kommeriselle eiendommer

Envise tilbyr et bredt utvalg av produkter til kommersielle eiendomsaktører gjennom hele verdikjeden.

 

Envise Visual

Visualiseringer er et kraftig verktøy for å vise og forklare eiendomsprosjekter på en enkel og forståelig måte. Ved hjelp av profesjonelt utviklede 3D-modeller, tegninger og animasjoner kan kunder og samarbeidspartnere få et klart bilde av hvordan det ferdige prosjektet vil se ut. Dette øker forståelsen for prosjektet og gir mulighet til å gjøre endringer i en tidlig fase, noe som kan redusere risiko og kostnader. Visualiseringer er også et utmerket verktøy for å selge eiendommer, da de gir en unik mulighet til å presentere eiendommen på en lettforståelig og attraktiv måte.

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Envise Interactive

Interaktive løsninger er den ultimate løsningen for å øke effektiviteten, forbedre kundeopplevelsen og øke fortjenesten. Ved hjelp av teknologi som virtuelle visninger, overflatevelgere og solstudier kan kommersielle eiendomsselskaper tilby en mer brukervennlig og fleksibel tjeneste til sine kunder. I tillegg kan interaktive løsninger hjelpe deg med å minimere personalets tidsbruk, noe som gir dem mer tid til å fokusere på viktigere oppgaver. Så hvis du ønsker å ta din eiendomsvirksomhet til neste nivå, bør du definitivt investere i interaktive løsninger.

Envise Portal

Den digitale «kundereisen» innebærer interaksjoner med flere ulike selskaper samt informasjon til brukeren via flere ulike kanaler og systemer. For å forenkle denne prosessen for både kjøpere/leietakere og eiendomsutviklere/eiere har vi lansert en kundeportal. Kundeportalen vil kunne brukes for å opprette og signere alle former for avtaler/dokumenter, som for eksempel leieavtaler, bookingavtaler og leietaker godkjenninger mm og inneholder mange ulike moduler som nevnt ovenfor som avtalehåndtering, kommunikasjon, «min side», digital katalog, tilvalgshåndtering, rapporter/dokumenter etc. I kundeportalen kan du også lenke til ettermarkedsløsning og rapportering av saker.

Envise Service

Vi i Envise ser ofte at det mangler dedikerte verktøy for ettermarkedsarbeid innen prosjektutvikling/byggbransjen, eller at eksisterende verktøy ikke kan håndtere prosesser og krav på en tilfredsstillende måte. Konsekvensen er vanligvis mange manuelle oppgaver og vanskeligheter med å få en klar prosess over pågående eller avsluttede saker, håndtere kommunikasjon og bilder rundt saken, få god oversikt eller sporing av sakens status, kontrollere og følge opp nøkkeltall. Vi opplever at flere selskaper søker etter systemer og metoder som kan hjelpe dem med blant annet å håndtere sitt ettermarkedsarbeid på en mer effektiv måte. I Envise ser vi også en trend der flere selskaper ønsker å måle sin ettermarkeds-/sakshåndtering og følge opp sine samarbeidspartnere, underleverandører og byggeprosjekter, gjennom KPI-er og nøkkeltall.

Vår løsning på dette kalles Service, et ettermarknadssystem der du som kunde har full kontroll på sakene fra begynnelse til slutt og enkelt kan få ut statistikk.

Image
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned