Visualiseringer

Ved hjelp av realistiske og detaljerte bilder kan du vise potensialet til en eiendom på en måte som aldri før har vært mulig, Forvandle lokalene dine eller ditt ennå ikke påbegynte eiendomsprosjekt til en inspirerende. fotorealistisk virkelighet. Ved hjelp av profesjonelt produserte 3D-bilder og tegninger kan du gi kunder og samarbeidspartnere et klart bilde av hvordan det ferdige prosjektet vil se ut. Dette øker forståelsen for prosjektet og gir mulighet til å gjøre endringer på et tidlig tidspunkt, noe som kan redusere risiko og kostnader. Visualiseringer er også et flott verktøy for å selge eiendom, da de gir en unik mulighet til å vise frem eiendommen på en lettfattelig og attraktiv måte.

Thumbnail

Fotomontasje

Ved hjelp av et oversiktsbilde, modellering og visualisering, gir vi deg muligheten til å vise din eiendom for kunder og interessenter på en enkel måte, samt å kunne planlegge og visualisere forskjellige alternativer.

Les mer
Thumbnail

3D visualiseringer

Ved å bruke realistiske og detaljerte bilder kan du vise potensialet til en eiendom på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Du kan bruke 3D-visualiseringer for å presentere forskjellige designalternativer, visualiserte interiør og møblering, og gi en følelse av hvordan eiendommen vil se ut i virkeligheten.

Les mer
Thumbnail

Digitalt stylet foto

Ved å bruke et digitalt innredet bilde kan du vise din eiendom på en profesjonell måte og samtidig vise ulike innredningsmuligheter.

Les mer
Thumbnail

Plantegninger

Ved hjelp av plantegninger kan man enkelt få et overblikk over alle rom og områder i en eiendom, hvordan de er fordelt og hvordan de er tilkoblet hverandre. Dessuten kan plantegninger brukes som grunnlag for å planlegge og gjennomføre ombygginger og renoveringer.

Les mer
Thumbnail

3D animasjon

Ved å bruke en 3D-animasjon kan du presentere din eiendom eller bygning på en måte som er lett å forstå og som gir kunden et tydelig bilde av hvordan det vil se ut i virkeligheten.

Les mer
Thumbnail

Bevegelig stillbilde

Ved å bruke et bevegelig bilde kan man enkelt vise eiendommen og dens forskjellige områder, samt gi besøkeren en følelse av hvordan det vil være å bo eller arbeide der.

Les mer

Vi er her for deg!

La oss digitalisere deres eiendomsprosjekt. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan optimalisere deres virksomhet.

Book demo
Lukk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gang hver 3. måned