Swedish

Kommersiella fastigheter

Envise erbjuder kommersiella fastighetsaktörer ett brett utbud av produkter genom hela värdekedjan.

 

Envise Visual

Visualiseringar är ett kraftfullt verktyg för att visa och förklara fastighetsprojekt på ett enkelt och begripligt sätt. Med hjälp av professionellt framtagna 3D-modeller, ritningar och animationer kan kunder och samarbetspartners få en tydlig bild av hur det färdiga projektet kommer att se ut. Detta ökar förståelsen för projektet och ger möjlighet att göra förändringar i ett tidigt skede, vilket kan minska risker och kostnader. Visualiseringar är också ett utmärkt verktyg för att sälja fastigheter, då de ger en unik möjlighet att visa upp fastigheten på ett lättförståeligt och attraktivt sätt.

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Visualisering av Envise

Envise Interactive

Interaktiva lösningar är den ultimata lösningen för att öka effektiviteten, förbättra kundupplevelsen och öka vinsten. Med hjälp av teknik som virtuella visningar, ytväljare och solstudier kan kommersiella fastighetsbolag erbjuda en mer användarvänlig och flexibel service till sina kunder. Dessutom kan interaktiva lösningar hjälpa dig att minimera personalens tid, vilket ger dem mer tid att fokusera på viktigare uppgifter. Så om du vill ta din fastighetsaffär till nästa nivå bör du definitivt investera i interaktiva lösningar.

Envise Portal

Den digitala ”kundresan” innebär interaktioner med flera olika företag samt information till användaren via flera olika kanaler och flera olika system. För att underlätta för både köpare/hyresgäster och fastighetsutvecklare/ägare har vi lanserat en kundportal. Kundportalen kommer att kunna användas för att skapa och signera alla former av avtal/dokument, t.ex. hyresavtal, bokningsavtal och hyresgästgodkännanden mm och innehåller många olika moduler såsom ovan nämnda avtalshantering, kommunikation, ”min sida”, digital katalog, tillvalshantering, rapporter/dokument etc. I Kundportalen kan du även länk till eftermarknadslösning och rapportering av ärenden.

Envise Service

Vi på Envise ser ofta att det saknas dedikerade verktyg för eftermarknadsarbetet inom projektutveckling/byggbranschen, eller att befintliga verktyg inte kan kan hantera processer och krav på ett tillfredsställande sätt. Följden är vanligtvis att det blir många manuella moment och svårt att få en tydlig process över klarmarkerade ärenden, hantera kommunikation och bilder kring ärenden få en bra överblick eller spårbarhet kring ärendets status kontrollera och följa upp nyckeltal. Vi upplever att fler bolag söker efter system och metoder som kan hjälpa dem att bland annat hantera sin eftermarknad på ett mer effektivt sätt. På Envise ser vi även en trend att fler företag vill börja mäta sin eftermarknads-/ärendehantering och följa upp sina samarbetspartners, underentreprenörer och byggprojekt, genom KPI:er och nyckeltal. 

Vår lösning på det här kallas Service, ett eftermarknadssystem där du som kund har full kontroll på ärendena från början till slut och enkelt kan få ut statistik. 

Image
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet