Swedish

Framtiden för eftermarknadshantering – En resa mot kundnöjdhet och effektivitet

2024/03/13

I denna artikelserie har vi fördjupat oss i eftermarknaden för att undersöka dagens syn på eftermarknadshantering och blicka framåt mot vad som kommer att vara avgörande. Vår övertygelse är tydlig – en effektiv eftermarknadshantering förstärker inte bara kundrelationerna utan möjliggör också insikter och förbättringar, både internt och externt.

Efter dagens samtal med Sonny Resin på JSB Construction har vår övertygelse stärkts ytterligare. Sonny betonar vikten av en välhanterad eftermarknad, som skapar goda relationer och långsiktiga kunder. ”Beställaren ska vara minst lika nöjd efter 5 år som när projektet stod klart,” framhåller Sonny.

Historiskt sett har eftermarknaden i byggbranschen levt en undanskymd tillvaro med få resurser och bristande dedikerade avdelningar. Denna brist har medfört risker såsom missnöjda beställare och boende. Kommunikation och engagemang står i centrum, och bristen på verktyg eller system komplicerar rutinerna, påpekar Sonny.

En framväxande trend är att beställare införlivar skärpta regler i upphandlingar och beställningar för att skapa tydligare riktlinjer och rutiner. Detta syftar till att motverka missnöjda kunder och stärka eftermarknadshanteringen.

En annan noterbar trend är användningen av data och statistik. Mätning av avhjälpandetider, kostnader per område och projektuppföljning med hjälp av data blir allt viktigare för att effektivisera och förbättra för framtiden.

För att minska reklamationer och garantifel ser vi en tydlig väg framåt genom förbättrat samarbete inom organisationen och användning av data. På JSB är detta en pågående process där regelbundna avstämningar med underleverantörer används för att identifiera förbättringsområden inför kommande år.

Som vi ser det innebär en icke fungerande eftermarknadshantering en risk för förlorad information och erfarenhet, vilket på sikt kan leda till missnöjda kunder och negativ påverkan på intäkterna.

Vi på Envise ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan där eftermarknaden får en än större och viktigare plats. Vår förhoppning är att genom innovativa lösningar och engagerat samarbete kunna bidra till en framtid där kundnöjdhet och effektivitet i eftermarknaden är i fortsatt fokus.

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet