Swedish

God Jul och Gott Nytt År

2023/12/20

Vi vill passa på att önska er alla en god avslutning på året med förhoppningar om lite välförtjänt ledighet och en fastighetsmarknad på uppgång under kommande år! Tack för i år!

Reflektioner från 2023 och spaningar inför 2024

Vi har låtit vår CEO Anna Nordström sätta sig ner med Hyddas CMO Karin Gunnerbeck för att reflektera kring året som gått samt vilka trender vi ser inför 2024.

Hyddas vision är att bygga ett sammanhållet digitalt ekosystem för fastigheter som driver utvecklingen av smarta städer – eftersom vi tror att smartare städer hjälper människor att leva bättre liv.

Det gör vi genom att göra proptech lätt att köpa och lätt att använda.

Karin, när du tittar tillbaka på 2023 – vilka är dina främsta takeaways från året?

Karin:
2023 präglades till stor del av inflation och stigande räntor, vilket bidrog till ett ökat fokus på att skapa långsiktig stabilitet. ESG-initiativ sågs som viktiga beståndsdelar, med tilltagande vikt på social hållbarhet. AI – med dess möjligheter och risker – är ett annat område som har funnits på allas läppar under året.

Inom Hydda har vi sett ett ökat intresse för digitala lösningar som hjälper fastighetsbolag med optimering av verksamheten – lösningar som bidrar till ökat driftnetto och förbättrat kassaflöde. Vi har även sett ett stort intresse för lösningar som höjer upplevelsen för både hyresgäster och användare, vilket visar på behovet av vässade erbjudanden för att attrahera och behålla hyresgäster.

Anna:
Det är intressant att du nämner företagens fokus på effektivitet som en av dina viktigaste teaways. På Envise har vi definitivt också sett ett stort intresse för ämnet. Vi är glada över att ha haft nöjet att vara en del av både kunddialoger och dialog med andra ledande företag inom nordisk fastighetssektor kring effektivitet och smarta arbetssätt.

Med tanke på den mindre aktiva marknaden har vi också sett företagen ta möjligheten att ta den digitala kundresan till nästa nivå.

När man ser framåt in i 2024 och framgent, Karin – vilka trender ser du?

Karin:
Under det kommande året 2024 tror man på en fortsatt uppåtgående trend för initiativ relaterade till hållbarhet och hållbarhetsrapportering. Även om inflationen och räntorna kan komma att plana ut eller till och med minska under året är trycket på fastighetsaktörer fortsatt högt. Därför kommer behovet av digitala lösningar som underlättar optimeringar över hela värdekedjan att förbli betydande för att säkerställa konkurrenskraft på marknaden.

För Hydda och alla våra bolag i familjen är det fortsatt fokus på vidareutveckling av befintliga – och utökning med nya – digitala lösningar som står i fokus, samtidigt som vi fördjupar oss ytterligare i de möjligheter som AI innebär.

Anna:
Som du vet tar vi på Envise, som en del av Hydda och med andra starka supportrar, som Wellstreet, fokuserade steg i vårt eget ESG-arbete och ser fram emot ytterligare fokus på området i fastighetsbranschen generellt och i direkt dialog med våra kunder.

Vi tackar Anna och Karin för reflektionerna och spaningarna och ser med glädje fram emot nästa kapitel av Envise under 2024.

Envise Town

Här ger vi en första inblick i ”Envise Town” där vi kommer att samlar alla våra lösningar på ett och samma stället för en bättre visuell upplevelse.

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet