Swedish

Intervju: Marcus Wennerdal om Eftermarknadens Förändringar och Framtid – varför finns det inga eftermarknadsdirektörer?

2024/04/08

Envise har tagit ett djupdyk med Marcus Wennerdal, med lång erfarenhet inom eftermarknaden och en nyckelperson hos Envise. Här delar han med sig av sina tankar om eftermarknadens utveckling och avsaknaden av befattningen ”Eftermarknadsdirektör”.

Fråga 1: Marcus, kan du ge oss en inblick i den historiska utvecklingen av eftermarknaden och dess förändringar över tid?

Marcus Wennerdal: Absolut. Historiskt sett har eftermarknaden haft en mer återhållen roll inom företagsverksamheten. Projektledare, som tidigare ansvarade för eftermarknadsområdet, hade ofta en bred uppgiftsbörda och jonglerade mellan olika ansvarsområden. Det var först när eftermarknaden började ta upp en större del av projektledarnas arbetstid som företag började etablera centraliserade eftermarknadsavdelningar.

Fråga 2: Varför tror du att det inte finns fler eftermarknadsdirektörer i dagens företagsstrukturer?

Marcus Wennerdal: Trots eftermarknadens ökade betydelse visar vår undersökning att endast en fjärdedel av företagen har en central och dedikerad eftermarknadsavdelning. Vi ser att titlar såsom ”eftermarknadskoordinator”, ”eftermarknadssamordnare” och ”eftermarknadsansvarig” är vanligare, med få som innehar titeln eftermarknadschef och ingen med titeln eftermarknadsdirektör. En möjlig förklaring kan vara historiska perspektiv och prioriteringar där fokus låg på produktutveckling och försäljning snarare än efterföljande service. Eftermarknaden betraktades ofta som en kostnadsdrivande enhet snarare än en intäktskälla.

Fråga 3: Hur tror du att bristen på förståelse för eftermarknadens strategiska värde påverkar dagens företag?

Marcus Wennerdal: En bristande förståelse för eftermarknadens strategiska värde kan leda till att företag missar möjligheter att skapa långsiktiga kundrelationer och öka intäkterna. Det krävs en omvärdering av företagskulturen och ledningsstrukturen för att se eftermarknaden som en möjlighet snarare än bara en kostnad.

Fråga 4: Vad ser du som vägen framåt för att lyfta vikten och betydelsen av eftermarknaden?

Marcus Wennerdal: För att adressera denna brist krävs strategiska förändringar. Det bör åtföljas av ökad medvetenhet om eftermarknadens värde och dess potential att skapa lojala kunder och öka intäkterna. Vidare ser vi behov av att tydliggöra vilka kostnader som är förknippade med eftermarknaden på ett tydligare sätt. Det är också viktigt att implementera tydliga organisatoriska strukturer och utbilda ledningen om de långsiktiga fördelarna med en stark eftermarknadsstrategi.

Fråga 5: Vad ser du som den mest kritiska insikten för företag som vill förbättra sin eftermarknadsstrategi?

Marcus Wennerdal: Det är avgörande att erkänna värdet av eftermarknaden som en strategisk fördel snarare än enbart en kostnad. Genom att skifta perspektiv och inkludera eftermarknaden som en aktiv del av företagets övergripande framgångsformel kan företag säkerställa hållbarhet och tillväxt på lång sikt.

Intervjun med Marcus Wennerdal pekar på den historiska utvecklingen av eftermarknaden och dess växande betydelse. För att förbättra eftermarknadsstrategin krävs strategiska förändringar som inkluderar att öka medvetenheten om eftermarknadens värde, tydliggöra dess möjlighet till långsiktiga kundrelationer och inte enbart kostnader och implementera effektiva organisatoriska strukturer. En central insikt för företag är att se eftermarknaden som en strategisk fördel, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet