Swedish

Nyhetsbrev våren 2023

2023/03/31

Envise är här – en del av Hydda

Ni har väl inte missat att HomeMaker och Pixery Media har gått ihop och bildat Envise, en del av Hydda. Envise jobbar för att underlätta resan från markanvisning till eftermarknad/felanmälan genom att förenkla, effektivisera och digitalisera arbetet och verktygen man jobbar med. Vi erbjuder tjänster och lösningar inom 3D-visualisringar, Bostadsväljare, Portal för; tillval, avtalshantering, kommunikation, signering, digital bopärm och eftermarknadshantering. Envise skapar interaktiva upplevelser av framtida fastigheter och effektiva system för den befintliga fastigheten.

Läs mer här.

Envise lanserar kundportal

Det har skett en stor utveckling på marknaden där en mängd delmoment kopplat till köpresan digitaliserats under de senaste åren, såsom visualisering, intresseanmälan, avtal, bopärmar, tillval, bokningar, kommunikationen, dokumenthantering, tillträden, kvittenser, medlemshantering, besiktningar, eftermarknadshantering mm. En följd av utvecklingen är att slutanvändaren behöver interagera med flertalet system där kommunikation och information sker via en rad olika kanaler och finns på en rad olika ställen olika ställen

Vi ser kundportalen som en lösning på det här där vi samlar allt på ett och samma ställe. Läs mer här

Solstudie intregrerad i bostadsväljaren

Under våren kommer vi ha möjlighet att integrera vår solstudie i väljaren. Detta ger flexibilitet i marknadsföringen att välja mellan en fristående solstudie eller en integrerad och en bättre slutkundsupplevelse.

Uppdateringar i vår nya tillvalsplattform Studio

Studio är vår nya tillvalsplattform. Här kan ni hitta mer information om de nya funktionerna i Studio. SMS kommunikation, skriva ut meddelanden, digital produktkatalog, egna produkter (open products) samt förbättrad filtrering för kommunikation

Läs mer här.

ROT-Projekt i Studio

Vi har nu lanserat nya funktioner för att än bättre hantera tillvalshantering vid ROT-projekt De nya funktionerna är: ROT avdrag, avsteg från standard erbjudande samt fria möjlighet för slutanvändaren att addera eget förslag på produkt (open product) och kommunikation/signering kopplat till det.

Nya funktioner i eftermarknadssystemet

I mars har vi släppt nya funktioner för vårt eftermarknads/ärendehanteringssystem – Service.

Här du se mer vilka funktioner som har kommit samt vad som är på gång.

Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet