Swedish

Eftermarknadshantering för BoNorr

BoNorrs affärside är att bygga prisvärda bostäder vilket sätter än mer press på dem att hålla nere kostnaderna. BoNorr sätter god kundservice i fokus i alla skeden, varpå en välskött och lättöverskådlig eftermarknadshantering är enormt viktig. BoNorr inledde sitt samarbete med Envise (dåv. HomeMaker) och påbörjade arbetet i Service strax innan sommaren 2021.

Christer Larsson, grundare och vd på BoNorr AB, om hur BoNorr ser på kundnöjdhet, hantering av garantiåtaganden och felanmälningar

Det generella målet är alltid att få så få fel som möjligt och hålla hög kvalitet på det man gör. BoNorr strävar hela tiden efter att ha bra egenkontroller, en tät dialog med yrkesarbetare och helst hinna besikta själva innan ordinarie besiktningar för att avvärja eventuella fel.

– Envise (dåv HomeMaker) planterade ett frö hos oss. Ni har lång erfarenhet av eftermarknadsfrågor och många stora bolag inom bygg- och fastighetsbranschen som kunder. Ni gav oss bra input runt hur vi borde arbeta med vår eftermarknad. Service är enkelt att arbeta i, all feedback är positiv, från slutkund till underentreprenör.

Generellt är det kommunikation och återkoppling de största utmaningarna inom eftermarknadshantering, i bygg- och fastighetsbranschen. Kan man hålla kunden uppdaterad i alla lägen så förebygger man oftast eventuella missförstånd. BoNorr informerar redan innan inflyttning om hur felanmälanprocessen går till hos dem, och tar sig tid att kommunicera med kunden genom hela processen.

 

I och med digitaliseringens framfart skapar nya möjligheter men samtidigt som det kommer att förenkla och effektivisera många processer kommer övergången vara väldigt krävande. Slutkunden blir, med ökad digitalisering och automatisering, mer krävande och förväntar sig att allt ska gå fort. Det ställs mer och mer krav på utvecklare från myndigheter, och nyutveckling inom branschen som till exempel att kunden ska kunna tanka sitt elfordon hemma.

 

– Med Service som verktyg för administrationen i eftermarknad kan vi arbeta mer organiserat och enklare hantera flera projekt parallellt. Vi får översikt och kan analysera projekten samt dra bra slutsatser inför framtida projekt. Vi vet, svart på vitt, vad som hänt, vilka typer av fel som uppstått och vem som är ansvarig. I Service samlar vi all kommunikation på ett och samma ställe. Detta gör oss mindre sårbara och inte personberoende vid ärendehanteringen. Vi kan enkelt bjuda in de externa parter vi önskar och kommunicera runt ärenden och de arbeten som ska utföras. 

Läs mer om BoNorr

 

Om BoNorr
BoNorr AB är en Östersundsbaserad bostadsutvecklare som i dagsläget byggt över 700 bostäder. Detta med byggproduktionen inom samma koncernstruktur, vilket ger god insyn och genomgående fokus på byggproduktion och kvalité. Bolaget står för ett helhetstäckande bemötande och närvaro genom alla processer, från råmark, detaljplan, tidiga skisser, bygglovsprocessen till byggproduktionen och överlämnande. BoNorr har en växande bostadsrättsportfölj som i dag består av cirka 300 byggrätter.

Vi finns här för dig!

Låt oss digitalisera era fastighetsprojekt. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan optimera er verksamhet.

Kontakta oss för att boka en demo
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet