Eftermarknadssystem

Vi på Envise ser ofta att det saknas dedikerade verktyg för eftermarknadsarbetet inom projektutveckling/byggbranschen, eller att befintliga verktyg inte kan kan hantera processer och krav på ett tillfredsställande sätt.

Följden är vanligtvis att det blir många manuella moment och svårt att få en tydlig process över klarmarkerade ärenden, hantera kommunikation och bilder kring ärenden få en bra överblick eller spårbarhet kring ärendets status kontrollera och följa upp nyckeltal.

Vi upplever att fler bolag söker efter system och metoder som kan hjälpa dem att bland annat hantera sin eftermarknad på ett mer effektivt sätt. På Envise ser vi även en trend att fler företag vill börja mäta sin eftermarknads-/ärendehantering och följa upp sina samarbetspartners, underentreprenörer och byggprojekt, genom KPI:er och nyckeltal.

 

Med Envise Service som verktyg för administrationen kan vi arbeta mer organiserat och enklare hantera flera projekt parallellt. Vi får översikt och kan analysera projekten samt dra bra slutsatser inför framtida projekt.
Christer Larsson, grundare och vd på BoNorr AB

 

Vi sparar motsvarande en dags arbete per månad genom att inte behöver sammanställa all information till våra uppdragsgivare, tack vare Envise Service.
Kim Larsson, vd på PLL Fastighetsförvaltning & PLL Entreprenad

Image

Läs mer om lösningen

Hur hanteras kommunikation med entreprenörer och andra inblandade parter i Service?

Systemet är utvecklat för att hålla ihop hela kommunikationsflödet mellan anmälare, administratör, förvaltare, entreprenörer med fler. Anmälare och andra externa parter får notiser på mail eller sms och kan enkelt svara via samma kanal och all kommunikation lagras i ett och samma system.

Kan man koppla automatisk dokumentinläsning till Service?

Ja, funktionen läser automatiskt av email och bilagor (PDF, DOC och XLS), samt skapar automatiskt ett ärende i systemet.

Kan vi använda QR-koder för att underlätta för anmälaren att hamna rätt?

Absolut! Med unika QR-koder landar anmälaren direkt på rätt sida för sin anmälan. Enkelt, snabbt och mobilt.

Vi skulle vilja koppla videosamtal till ärendehanteringen. Går det?

Absolut! Fördelaktigt, ni sparar tid, utgifter och miljön från bomkörningar och felaktiga utkörningar.

Är systemet mobilanpassat?

Ja, absolut! Det är lika enkelt att arbeta i systemet från din dator som från en surfplatta eller mobiltelefon.

Kan Service integreras med våra övriga system?

Ja, vi har ett öppet API och en dokumentation som tillåter integrationer med fastighetssystem, affärssystem, ekonomisystem eller annat.

Vilka typer av fastigheter kan jag hantera i Service?

Systemet är anpassat för att kunna användas till alla typer av fastigheter, bostäder, kommersiella fastigheter & samhällsfastigheter.

Varför ska jag som fastighetsförvaltare använda denna lösning?

Som fastighetsförvaltare får du ett verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete med löpande felanmälningar, återkoppling runt ärenden, statistik och historik för era fastigheter. Det blir enkelt att hålla reda på ronderingar och andra viktiga datum. Du kan delegera ärenden vidare till andra utförare om felanmälningarna gäller garantiärenden samt bjuda in externa parter i systemet för att förenkla era olika processer. Systemet går även att integrera mot ert fastighets- eller affärssystem.

Varför ska jag som projektutvecklare använda er lösning?

Som projektutvecklare får du en white-label lösning för att ta emot felanmälningar och återkoppla till era kunder. Kunden kan följa sitt ärende i realtid och får notiser och uppdateringar vid kommunikation och statusuppdateringar. Systemet hjälper dig att hålla reda på era entreprenörer och möjliggör en enkelt delegering till ansvarig entreprenör i era projekt. All kommunikation sparas i ett och samma system och du kan, via ett knapptryck, ta ut specifik och övergripande statistik för alla era projekt.

Fler tjänster & lösningar

Utforska fler av våra tjänster som hjälper dig att optimera er verksamhet

Tjänster & lösningar
Stäng

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det går ut en gång i kvartalet